Barion Pixel
top of page

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a https://mindsetup.hu/ üzembentartója, Istók Nikoletta e.v. (továbbiakban: Szolgáltató és Jogtulajdonos) által kínált szolgáltatások igénybevételére, használatának módjára:

 

A szolgáltatások igénybevétele, valamint a honlapon történő regisztráció és vásárlás kizárólag az ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre. Az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://mindsetup.hu/aszf/.

 

I. Szolgálatói adatok

 

Istók Nikoletta egyéni vállalkozó

 

 • Székhely / levelezési cím: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 27. Fsz. 2.

 • Statisztikai számjel: 52480616-9003-231-11

 • Adószám: 52480616-1-31

 • Nyilvántartásba vevő szerv: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

 • E-mail cím: hello@mindsetup.hu

 • Bankszámlaszám: 10404247-95993710-01330000

 • IBAN bankszámlaszám: HU89 10404247-95993710-01330000

 • Swift/BIC kód: OKHB HUHB

 

A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben a továbbiakban: üzemeltető/szolgáltató.

II. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre, rendelés és fizetés menete

A szerződéskötésre minden esetben a Szolgáltató tesz ajánlatot akként, hogy biztosítja az időpont-foglalási lehetőséget, illetve közzéteszi a workshopok, tréningek időpontjait, valamint elérhetővé teszi online tananyagait, kurzusait.

 

1. Személyes coaching

 

Az ügyfél e-mail útján jogosult időpontot foglalni. Az időpontfoglalásról ügyfél 24 órán belül kap visszaigazolást, amely visszaigazolás mindkét fél részére létrehozza az ajánlati kötöttséget.

Hibás adatbevitel esetén ügyfél azt a hello@mindsetup.hu e-mail címre jelezheti Szolgáltató részére. Hibás időpontfoglalás esetén, ügyfélnek az időpontfoglalást követő 24 órán belül van lehetősége azt jelezni Szolgáltatónak.

 

Ügyfél az időpontot az azt megelőző legkésőbb 48. óráig térítésmentesen lemondhatja. 48 órán belüli lemondás esetén – ügyfél által bizonyítandó vis maior esetek kivételével- a teljes szolgáltatás díja megtérítendő szolgáltató részére, aki egy pótidőpontot ajánl fel ügyfél részre időpont-egyeztetési kötelezettség-mentesen. Szolgáltató ajánlati kötöttsége a póthatáridő tekintetében: annak megküldésétől számított 12 óra. Amennyiben azt ügyfél nem fogadja el, vagy arra 12 órán belül nem válaszol, a póthatáridő kötelesség-mentesen felszabadul a foglalás alól.

 

A coaching helyszíne a szerződés különös részét képezik, arról felek külön állapodnak meg.

 

A szerződés a coaching megkezdésével jön létre.

 

A személyes coaching árképzésére személyes megbeszélés alapján kerül sor és ez különleges szerződési feltételt képez.

 

Fizetni – szolgáltató által kiállított számla ellenében, az azon feltüntetettek szerint – a számla kiállításától számított 7 napos banki átutalással, vagy – felek egyetértése alapján – a konzultáció helyszínén készpénzzel lehet. A helyben történő fizetés esetén Szolgáltató a teljesítéstől számított legfeljebb 8 napon belül köteles kiállítani és megküldeni ügyfél részére a számlát.

 

2. Online coaching

 

A coaching „videochat” alkalmazásával történik, ez a konzultáció megkezdésének olyan technikai előfeltétele, mellyel mindkét félnek saját felelősségére rendelkeznie szükséges. Amennyiben ügyfél technikai feltételei nem megfelelőek, úgy a coaching megtartottnak kell tekinteni, ügyfél nem jogosult a konzultációs díj visszatérítésére.

 

Az online coaching további feltételeihez l. a II.1. pontban meghatározott feltételeket, beleértve a lemondásra vonatkozó szerződési feltételeket azzal, hogy a szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

 

A szerződés a coaching megkezdésével jön létre.

 

Ügyfél, a szolgáltatás megkezdését követően indoklás mellőzésével felmondhatja a szolgáltatást, de köteles megfizetnie a Szolgáltató ésszerű költségeit, mely összeg nem lehet alacsonyabb, mint az óradíj szolgáltatással töltött arányos része.

A szolgáltatás egészének teljesítését követően Ügyfél a felmondási jogával nem élhet a továbbiakban.

 

3. Személyes és online workshopok

 

Szolgáltató a képzésekről hírlevélben, honlapján, illetve közösségi médiafelületein tájékoztatja az ügyfeleket, meghatározva a minimum és maximum létszámot, jelentkezési határidőt. Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a minimumlétszám alatti jelentkezés esetén az eseményt törölje, a már kifizetett díjakat teljes összegben történő visszautalása mellet. Egyéb díj megfizetésére szolgáltató nem kötelezhető.

 

Személyes és online workshopokra a jelentkezés a részvételhez szükséges személyes adatok (név, e-mail cím, lakcím) megadásával, valamint a részvételi díj kifizetésével válik teljessé. A részvételi díj bankkártyával fizetendő.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

A Barion Payment Zrt cégadatai:

Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

Adószám: 25353192-243

 

A Barion Payment Zrt. általános szerződési feltételei és adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhető a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ és a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalakon.

 

Kedvezményeket az egyedi, előzetesen kézhez vett kuponkódok formájában ügyfél a jelentkezés során érvényesíthet. A fel nem használt kuponkódot utólag nem lehetséges érvényesíteni.

 

A szerződés a számla megküldésével jön létre. Az elektronikus számlát Szolgáltató a Számlázz.hu rendszerrel állítja ki. A Számlázz.hu Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója KBOSS.hu Kft.

 

KBOSS.hu Kft. cégadatai:

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

adószám: 13421739-2-41

 

KBOSS.hu Kft. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.szamlazz.hu/aszf/ és a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ weboldalakon.

 

4. Egyedül végezhető kurzusok, e-book (pl. Stresszmentes karácsony videókurzus, Kapcsold ki a robotpilótát gyakorlati kézikönyv)

 

Szolgáltató ezekről a tananyagairól hírlevélben, honlapján, illetve közösségi médiafelületein tájékoztatja az ügyfeleket, amennyiben szükséges, meghatározva azok elérhetőségét, a vásárlás határidejét.

 

A tanagyagok a személyes adatok (név, e-mail cím, lakcím) megadásával, valamint ellenértékük kifizetésével vásárolhatók meg. A szóban forgó termékek ára bankkártyával fizetendő.

 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

A Barion Payment Zrt cégadatai:

Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

Adószám: 25353192-243

 

A Barion Payment Zrt. általános szerződési feltételei és adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhető a https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ és a https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalakon.

 

Kedvezményeket az egyedi, előzetesen kézhez vett kuponkódok formájában vásárló a vásárlás során érvényesíthet. A fel nem használt kuponkódot utólag nem lehetséges érvényesíteni.

 

A szerződés a számla megküldésével jön létre. Az elektronikus számlát Szolgáltató a Számlázz.hu rendszerrel állítja ki. A Számlázz.hu Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója KBOSS.hu Kft.

 

KBOSS.hu Kft. cégadatai:

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

adószám: 13421739-2-41

 

KBOSS.hu Kft. általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.szamlazz.hu/aszf/ és a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ weboldalakon.

 

A fizetést követő 24 órán belül ügyfél a vásárláskor megadott e-mail címen megkapja a megvásárolt kurzust vagy e-bookot.

 

A kurzusok, e-book letöltésének feltétele az ügyfél részéről a megfelelő technikai háttér, melynek hiánya miatti esetleges minőségi kifogások tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

 

 

III. Szerződés megszűnése

A felek között a szolgáltatás nyújtására vagy adásvétel teljesítésére vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély ügyfél esetében annak halálával;

 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. határidőre nem fizetéssel);

 • felek közös megegyezésével.

 

Felek tudomásul veszik, hogy szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

 

 

IV. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

 • Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást, illetve a letölthető termékeket az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

 

 • Szolgáltató köteles az általa nyújtott tréning-információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

 

 • Szolgáltató jogosult a meghirdetett workshopok, tréningek témájának, időpontjának az egyoldalú módosítására, amennyiben azt 30 napon belül pótolja. A tréningek esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról szolgáltató köteles ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni. Amennyiben ügyfélnek a pótlásra kijelölt időpont nem megfelelő, szolgáltató köteles a részvételi díjat visszautalni ügyfélnek.

 

 • A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

 

 • A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a programok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

 • A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

 

 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

 

V. Az ügyfél

 • A 2022. évi XIII. törvény alapján 2022.09.01-től kisadózóként (KATÁ-s egyéni vállalkozóként) kizárólag adószámmal nem rendelkező természetes személyekkel (magánszemélyekkel) állhatok üzleti kapcsolatban.

 • Fentiek értelmében a www.mindsetup.hu oldalon elérhető mindenkori szolgáltatások és termékek vásárlója, azaz Ügyfél kizárólag adószámmal nem rendelkező természetes személy (magánszemély) lehet.
   

VI. Az ügyfelek jogai és kötelességei

 • Ügyfél a befizetett szolgáltatást vagy árut jogosult igénybe venni, kézhez kapni.

 

 • Ügyfél jogosult a megszerzett információk, tapasztalatok és tudásanyag saját célú felhasználására.

 

 • Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a program megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 • Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Ezen feltétel megsértése esetén szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására.

 

 

VII. Szerzői jogok

 

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az anyagok és módszerek szolgáltató szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában. Az egyedül végezhető kurzusokat letöltő, illetve online vagy élő programokon résztvevő ügyfelek tudomásul veszik, hogy ilyen jogsértés esetén szolgáltató 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint kötbérigénnyel élhet, és jogi úton szerez érvényt a fentieknek.

 

 

VIII. Felelősség kizárása

 

A honlap technikai problémából, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni, vagy nem vagyoni károkért való felelősséget kizárjuk.

 

 

IX. Záró rendelkezések

 

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

 

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba.

 

A 14 napos elállási jog, illetve ennek jelen ÁSZF szerinti változatai csak a Ptk. szerint meghatározott „fogyasztókat” illeti meg, azaz: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyt

 

 

X. Jogérvényesítési lehetőségek

 

Panaszügyintézés helye

 

Név: Istók Nikoletta

Cím: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 27. Fsz. 2.

Email: hello@mindsetup.hu

 

Panaszügyintézés módja

 

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásokat szolgáltató a fenti elérhetőségén történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

A szóban közölt panaszt szogáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve, hogy a panasz jellege engedi. Ha ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgálttó álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát ügyfélnek legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a szolgáltató és Ön között esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Ön számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

 

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

 

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06 (34) 513-010/36-os mellék

E-mail: bekeltetes@kemkik.hu 

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Mellékletek:

Adatvédelmi tájékoztató: https://www.mindsetup.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Cookie tájékoztató: https://www.mindsetup.hu/cookie-tajekoztato

bottom of page